Deca

deca-i-stomatologija

Deca i stomatologija

Svako dete je svet sam za sebe, tako da svako dete zahteva drugačiji pristup od prethodnog.

Prva poseta stomatologu:

– Preporučuje se da stomatoolog sa roditeljem ostvari kontakt pre nego što dete dovede u ordinaciju, kako bi mu dao uputstva (pismena ili usmena) o pripremi deteta za prvu posetu.

– Sa detetom treba pričati o stomatologu od najranijih dana (ne zato što smo toliko bitni već zato što je zdravlje vašeg deteta bitno)

– Roditelji, ali takođe i rođaci, pred decom ne treba da govore o negativnim iskustvima i strahu od određenih intervencija kod stomatologa. Oni trebaju da objasne detetu gde će ići i ukratko opišu sredinu na koju će naići.

– Ne treba govoriti detetu da im se tamo ništa neće desiti, ili da oni neće dati stomatologu da im nešto uradi (“Ne da tebe mama sine”).

Kod Dr Jaser Badawi-a možete da zakažete isključivo posetu od 15-20 minuta, gde se ništa ne radi “na stolici”. Ovde dete jednostavno upoznaje sredinu i stomatologa kod koga će imati prvi pregled u narednoj poseti. U ovoj poseti se obično pregled pokaže na pratiocu da dete vidi da to nije ništa strašno.

Zakažite pregled

Kontaktirajte nas i zakažite pregled. Dostupni smo za sva Vaša pitanja.